Kommunikationsenkät

Hur vill era hyresgäster kommunicera och ta del av information?

Om enkäten

Covid-19 har medfört nödvändiga förändringar och anpassningar i förvaltningen, och har även pushat den digitala utvecklingen på olika sätt. Under det senaste året har vi sett en förändring på hur vi kommunicerar, tar del av information och interagerar med varandra. Vi har därför sett ett behov av att dyka djupare i detta och helt enkelt fråga hyresgästerna vad de tycker! Under november förra året genomförde vi en kommunikationsenkät i syfte att få ökade insikter om hyresgästernas framtida behov och önskemål kring digitala kommunikationskanaler, och nu är det dags igen!

Hur vill man interagera med er som hyresvärd? Hur vill man anmäla fel, eller få del av områdesspecifik information? Vill man komma i kontakt genom en boende-app, mina sidor, öppen chatt? Hur viktigt är det personliga mötet? Kan kundcenter ersättas av digitala möten?

Undersökningen ger ett mått på era kommunikationskanaler idag, jämförelse/benchmark mot andra fastighetsbolag samt information om era kunders framtida önskemål.

Upplägg

Investering: 28 000 kr*

Antal lägenheter: upp till 500 st.
Utskick: digitalt (sms/epost)**
Enkät: enkätstomme med benchmarkfrågor***
Anmälan: senast 5:e mars enligt formuläret nedan
Genomförande: slutet av mars/början på april (se tidsplan nedan)
Resultatpresentation: 21:a april för medverkande bolag innehållande analyser och benchmark

* exkl. ev. trafikavgifter
** möjlighet till att komplettera postalt finns (mot tilläggskostnad)
*** möjlighet att skräddarsy och justera (mot tilläggskostnad per timme)

Vill ni veta mer/har frågor, kontakta undersokning@aktivbo.se

Tidsplan Digitalt - Kommunikationsenkät 20210222

 

 

Tidsplan Digitalt och Postalt - Kommunikationsenkät 20210222

GDPR

Vi på AktivBo åtar oss att följa vid var tid gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Vid frågor kring detta, kontakta oss på undersokning@aktivbo.se eller på telefon 08-23 39 85.

Anmälan

Bolag*

Organisationsnummer*

Ditt namn*

Ditt telefonnummer*

Din e-post*

Övrigt