AktivBo Insights

AktivBos kundundersökningar blir del i Vonovias boendeapp

AktivBos kundundersökningar blir del i Vonovias boendeapp

Vonovia ökar sitt digitala tjänsteutbud via lanseringen av sin egna boendeapp ”Mitt Vonovia” (Mein Vonovia). Appen är framtagen för att stärka kundkommunikationen, ytterligare höja servicenivån och förenkla vardagen för hyresgästerna. Under 2019 inleddes samarbetet med AktivBo. Som ett led i satsning på både digitalisering och kundnöjdhet kommer kundundersökningarna nu integreras i appen.

Med över 400 000 lägenheter i sitt bestånd är Vonovia Europas ledande fastighetsbolag för bostäder med fokus på hyresrätter. Genom förvärven av Victoria Park och Hembla är man numera också Sveriges största bostadsbolag. Som ett kundorienterat servicebolag fokuserar man på nöjda kunder och satsar på kontinuerliga förbättringar. Vonovia genomför idag digitala kundundersökningar och går kvartalsvis ut till ca 40 000 hyresgäster.

Enkätintegration i ”Mitt Vonovia”

Idag använder ca 90 000 hyresgäster Mitt Vonovia. Genom integrationen med AktivBos undersökningar kommer de, vid sidan av andra digitala servicetjänster, nu också kunna ge synpunkter och påverka sitt boende.

”Med ett flertal andra integrationsprojekt i ryggen har vi kunnat integrera vår lösning på ett helt naturligt och beprövat sätt i Mitt Vonovia. Dels hoppas vi att kunna bidra till ökad användarfrekvens i appen, dels är det viktigt för oss att kontinuerligt bredda våra digitala svarskanaler. På sikt ser vi även spännande möjligheter med att direkt och integrerat följa upp de tjänster man som hyresgäst kan ta del av via appen, samt skicka riktade enkäter för att fånga upp framtida kundbehov och önskemål.” – kommenterar Lisa Winter, VD AktivBo GmbH.

I appen, som är tillgänglig för alla Vonovias hyresgäster, kan man bland annat hantera betalningar, göra felanmälningar och kontakta kundtjänst. Hyresgästerna kan även ansluta sig till sitt distrikt via en community-tjänst för att kommunicera med sina grannar och organisera gemensamma aktiviteter.

“Våra kunder är olika. Därför vill vi erbjuda dem olika sätt att kontakta oss. De befintliga kommunikationskanalerna kommer inte att ersättas, men utbudet av tjänster utvidgas. Ambitionen är att accelerera och förbättra kundkommunikationen och erbjuda AktivBos undersökningar via appen är en viktig feature“, säger Malte Hollstein, Managing Director för Vonovias kundservice.

Fokus på nöjda kunder

Kundunderlaget från undersökningarna utgör en viktig del i bolagets verksamhetsstyrning. Under året onboardades ca 140 medarbetare i AktivBos analysplattform för att på bästa sätt kunna arbeta med resultat, analys och åtgärdsplanering. Som en del i satsningen skapades en expertgrupp för planering och strategi kring kundnöjdhetsarbete där AktivBo ingår som stöd.

”Vi är stolta över det förtroende vi fått från Vonovia och samarbetet spänner över många olika ingående moment. Förutom arbetet centralt kring kundkommunikation, planering, strategi och målsättningar, var vi ute på en ”roadshow” och utbildade ca 500 Vonovia-medarbetare i kunddriven fastighetsförvaltning. Då vi numera arbetar med flertalet av Tysklands absolut största bostadsbolag kan vi också erbjuda relevant Benchmark för Vonovia. I jämförelserna för bolag med över 100 000 lägenheter ingår exempelvis (förutom Vonovia) Vivawest, Deutsche Wohnen och SAGA” – avslutar Lisa Winter.

Läs fler artiklar här