Digitaliseringsstöd

Uppdatera och samla in digitala kontaktuppgifter

Spara tid, pengar och miljö

Som ett led i att ytterligare skynda på den digitala utvecklingen har vi skapat AktivBo Collector. Det är en enkel digitaliseringstjänst bestående av en lättförståelig webbsida där hyresgästerna kan fylla i sina digitala kontaktuppgifter.

Uppdaterade och digitala kontaktuppgifter möjliggör också integrerad och automatisk uppföljning av kundresans olika kontaktpunkter. Investeringen betalar snabbt igen sig då man förenklar, sparar tid och reducerar postala utskick.

Inloggningsuppgifterna till AktivBo Collector skickas ut via ett vykort. På webbsidan kan man tydligt också läsa om hanteringen av personuppgifter.

Upplägg

Investering: 15 000 kr*

Antal lägenheter: Obegränsat
Utskick: Postalt
Anmälan: Via formuläret nedan eller via er projektledare
Genomförande: Bestäms individuellt

* Exkl. tryck- och portokostnader

Vill ni veta mer/har frågor, kontakta undersokning@aktivbo.se eller er projektledare.

GDPR

Vi på AktivBo åtar oss att följa vid var tid gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Vid frågor kring detta, kontakta oss på undersokning@aktivbo.se eller på telefon 08-23 39 85.

Anmälan

Bolag*

Organisationsnummer*

Ditt namn*

Ditt telefonnummer*

Din e-post*

Övrigt