Digitaliseringsenkät

Hur vill era hyresgäster kommunicera och ta del av information?

Om enkäten

Covid-19 har medfört nödvändiga förändringar och anpassningar i förvaltningen, och har även pushat den digitala utvecklingen på olika sätt. Under de senaste månaderna har vi sett en förändring på hur vi kommunicerar, tar del av information och interagerar med varandra. Vi har därför sett ett behov av att dyka djupare i detta och helt enkelt fråga hyresgästerna vad de tycker! Under november kommer vi att genomföra en digitaliseringsenkät i syfte att få ökade insikter om hyresgästernas framtida behov och önskemål kring digitala kommunikationskanaler.

Hur vill man interagera med er som hyresvärd? Hur vill man anmäla fel, eller få del av områdesspecifik information? Vill man komma i kontakt genom en boendeapp, mina sidor, öppen chat? Hur viktigt är det personliga mötet? Kan kundcenter ersättas av digitala möten?

Undersökningen ger ett mått på era kommunikationskanaler idag, jämförelse/benchmark mot andra fastighetsbolag samt information om era kunders framtida önskemål.

Upplägg

Investering: 25 000 kr*
Antal lägenheter: upp till 500 st.
Utskick: digitalt (sms/epost)**
Enkät: enkätstomme med benchmarkfrågor***
Anmälan: senast 23 oktober via formuläret nedan
Genomförande: november
Resultatpresentation: webinar den 14 januari för medverkande bolag innehållande analyser och benchmark.

*exkl. ev. trafikavgifter
** möjlighet till att komplettera postalt finns (mot tilläggskostnad)
*** möjlighet att skräddarsy och justera (mot tilläggskostnad per timme)

Vill ni veta mer/har frågor, kontakta undersokning@aktivbo.se

GDPR

Vi på AktivBo åtar oss att följa vid var tid gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Vid frågor kring detta, kontakta oss på undersokning@aktivbo.se eller på telefon 08-23 39 85.

Anmälan

Bolag*

Organisationsnummer*

Ditt namn*

Ditt telefonnummer*

Din e-post*

Övrigt