Vad tycker hyresgästerna om er hantering av covid-19?

Hyresgästenkät – resultatet presenteras inom kort

Om enkäten

Covid-19 har ställt er som hyresvärd inför nya utmaningar där ni tvingats anpassa ert dagliga arbete och förvaltning efter nya förutsättningar. Det har också påverkat era hyresgäster på många olika sätt. Vi arbetar med ett stort antal fastighetsbolag och ser dagligen olika initiativ där ni hyresvärdar försöker hjälpa och underlätta vardagen för hyresgästerna.

På AktivBo ville vi bidra med att hjälpa er att ta reda på hur era hyresgäster har upplevt ert arbete under denna svåra situation.

Vi erbjöd därför alla fastighetsbolag/hyresvärdar i Sverige en helt kostnadsfri digital undersökning kring hanteringen av covid-19 för upp till 400 hyresgäster. Undersökningen genomfördes för både bostads- och lokalhyresgäster under de 2 första veckorna i juli.

Inom kort kommer denna sida uppdateras med resultatet från undersökningen.

Deltagande bolag får

  • Speciellt framtagen enkät för att följa upp er hantering av covid-19
  • Enkätutskick via epost och sms
  • Resultatet presenterat i vår analysplattform AktivBo Analytics
  • Benchmark mot alla deltagare på både index och frågor.
  • Gemensam uppföljning/webinar (digitalt)

Enkäten

Det fanns två enkäter med i undersökningen, en för bostadshyresgäster och en för lokalhyresgäster.

Enkät bostäder

Enkät lokaler

För att vi skulle kunna ge alla fastighetsbolag i Sverige möjligheten att vara med i undersökningen var det inte möjligt att göra anpassningar i enkäterna, men det fanns en möjlighet för hyresgästerna att kunna utveckla och precisera sina svar genom att lämna textsvar. Allt för att få ett så bra underlag som möjligt att arbeta vidare med när resultatet presenteras.

GDPR

Vi på AktivBo åtar oss att följa vid var tid gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Vid frågor kring detta, kontakta oss på undersokning@aktivbo.se eller på telefon 08 23 39 85.