Vad tycker hyresgästerna om er hantering av covid-19?

Hyresgästenkät

Om enkäten

Covid-19 har ställt er som hyresvärd inför nya utmaningar där ni tvingats anpassa ert dagliga arbete och förvaltning efter nya förutsättningar. Det har också påverkat era hyresgäster på många olika sätt. Vi arbetar med ett stort antal fastighetsbolag och ser dagligen olika initiativ där ni hyresvärdar försöker hjälpa och underlätta vardagen för hyresgästerna.

På AktivBo vill vi bidra med att hjälpa er att ta reda på hur era hyresgäster har upplevt ert arbete under denna svåra situation.

Vi kommer därför erbjuda alla fastighetsbolag/hyresvärdar i Sverige en helt kostnadsfri digital undersökning kring hanteringen av covid-19 för upp till 400 hyresgäster. Undersökningen kommer att genomföras för både bostads- och lokalhyresgäster under de 2 första veckorna i juli och ni får gärna delta i båda undersökningarna.

Nedan kan ni läsa allt om upplägget samt anmäla er.

Som deltagare får ni

 • Speciellt framtagen enkät för att följa upp er hantering av covid-19
 • Enkätutskick via epost och sms
 • Resultatet presenterat i vår analysplattform AktivBo Analytics
 • Benchmark mot alla deltagare på både index och frågor.
 • Gemensam uppföljning/webinar (digitalt)

Det enda vi behöver från er är er anmälan och en hyresgästlista. Hyresgästlistan ska innehålla kontaktuppgifter och skickas till AktivBo senast den 18/6. Mer information om listans innehåll finner du längre ner.

Längst ned på denna sida finns en FAQ. Har ni andra frågor gällande undersökningen är ni alltid välkomna att kontakta oss på undersokning@aktivbo.se eller på telefon 08 23 39 85.

Enkäten

Det finns två enkäter, en för bostadshyresgäster och en för lokalhyresgäster.

Enkät bostäder

Enkät lokaler

För att vi ska kunna ge alla fastighetsbolag i Sverige möjligheten att vara med i undersökningen är det inte möjligt att göra anpassningar i enkäterna, men vi har lagt in en möjlighet för hyresgästerna att kunna utveckla och precisera sina svar genom att lämna textsvar. Allt för att ni ska få ett så bra underlag som möjligt att arbeta vidare med när ni får ett resultat.

Hyresgästlista

För att vi ska kunna skicka ut enkäten till era hyresgäster behöver vi få en hyresgästlista från er med de personer som ni vill ska svara på enkäten. Ni bestämmer själva hur många ni vill skicka ut enkäten till men det får max vara 400 respondenter för bostäder respektive lokaler.

Vad listan ska innehålla 

 • Namn på hyresgästen
 • Adress
 • Postnummer (för att kunna analysera och visualisera resultatet på karta i Analytics)
 • Ort
 • Fastighet
 • E-post
 • Mobilnummer

Vart listan ska skickas 

När ni fyllt i anmälningsformuläret nedan kommer ni att bli kontaktade av oss på AktivBo för mer info kring hur och var listan ska skickas in.

GDPR

Vi på AktivBo åtar oss att följa vid var tid gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Vid frågor kring detta, kontakta oss på undersokning@aktivbo.se eller på telefon 08 23 39 85.

Här kan ni anmäla ert bolag till enkäten

Bolag*

Organisationsnummer*

Ditt namn*

Ditt telefonnummer*

Din e-post*

Vi vill mäta*

 Bostäder Lokaler Båda


Övrigt

FAQ

Hur anmäler vi oss?
Ni anmäler er genom att fylla i anmälningsformuläret som finns på aktivbo.se/covid-19-enkat

Hur vet vi att vår anmälan genomförts?
När ni fyllt i uppgifterna och skickat in anmälningsformuläret på aktivbo.se/covid-19-enkat kommer ett bekräftelsemail skickas till e-postadressen som angavs vid anmälan. Om ni inte fått ett bekräftelsemail så kan ni maila undersokning@aktivbo.se eller ringa oss på 08-23 39 85.

Vi har anmält oss, vad är nästa steg?
Efter att ni fått det första bekräftelsemailet kommer ni inom kort (max ett par dagar) att få ytterligare ett mail med vidare information.

Kostar det att delta i undersökningen?
Nej, det är kostnadsfritt.

Hur många hyresgäster kan vi skicka ut enkäten till?
Ni väljer fritt hur många och vilka hyresgäster som ska få enkäten, dock gäller det för max 400 respondenter. Om ni vill delta i både bostads- och lokalundersökningen får ni gå ut till 400st i varje undersökning dvs. totalt 800 respondenter.

När behöver ni senast hyresgästlistan från oss?
Hyresgästlistan behöver vara oss till handa senast den 18/6. Då det är många som deltar så kommer vi tyvärr inte kunna garantera ert deltagande om hyresgästlistan är oss tillhanda efter det.

Är det möjligt att lägga till egna frågor i enkäten?
Det är tyvärr inte möjligt att lägga till egna frågor i enkäten då detta genomförs som ett samlingsprojekt där flera bolag deltar. Däremot har vi lagt in en möjlighet för hyresgästerna att kunna utveckla och precisera sina svar genom att lämna textsvar. Om ni vill göra en egen undersökning så hjälper vi gärna till med det.

Hur kommer vi att kunna ta del av resultatet?
Resultatet kommer att presenteras i AktivBos analysplattform Analytics. Som deltagare får man fri tillgång till analysplattformen i 60 dagar efter att undersökningen är avslutad och därefter går det att köpa till licenser för fortsatt användning av analysplattformen.

Kan vi följa svarsprocenten under projektets gång?
Som deltagare i projektet kommer man att kunna följa svarsprocenten och resultatet i realtid i Analytics.

Om vi är kunder hos AktivBo sedan tidigare, kommer vi då kunna se resultatet för denna undersökning tillsammans med våra andra undersökningar i Analytics?
Ja, ni som redan idag använder Analytics kommer självklart att kunna analysera resultatet i undersökningen tillsammans med era andra undersökningar.

Vi har inte mobilnummer/mejladresser till alla hyresgäster, vad gör vi då?
Undersökningen kommer att genomföras digitalt via sms och e-post. Om ni saknar någon kontaktuppgift för någon av svarskanalerna kommer hyresgästen inte få möjlighet att svara i den kanalen. Däremot kommer de få möjlighet att svara via den andra svarskanalen.

Om undersökningen endast går ut digitalt varför behövs ändå postadresser i listan?
Adressuppgifter till hyresgästerna behövs för att ni ska kunna analysera resultatet på olika sätt i Analytics. Exempelvis kommer ni tack vare detta kunna använda kartfunktionen i verktyget.

Vilka är med i benchmarken?
Benchmarken utgörs av deltagande bolags aggregerade resultat.

Äger bolaget sitt eget resultat?
Som deltagande bolag i undersökningen äger ni ert eget resultat. AktivBo använder endast ert aggregerade resultat för att kunna ta fram benchmarks och då sker det anonymt. Det innebär att ingen mer än bolaget självt vet vad resultatet är.