AktivBo arbetar för: nöjdare kunder, medarbetare och ägare i bostads- och fastighetsbranschen

Ta kunden på allvar

Vi stödjer företag och organisationer med underlag för verksamhetsstyrning och säkerställer att rätt förbättringar görs på rätt plats.

Det handlar om att ta kunden på allvar, aktivt lyssna på synpunkter och önskemål och sen agera med det som utgångspunkt. Ett kunddrivet arbetssätt engagerar medarbetarna, ger drivkraft till organisationen och flyttar fokus från fastighet till kund. Med en framgångsrik servicekultur skapar man värde på kort och lång sikt. Vår metod leder till smartare investeringar, ökad effektivitet och bättre resultat på nedersta raden.

Vi erbjuder ett stöd från undersökning till konkreta och kontinuerliga förbättringar. Läs mer om hur vi går till väga och hur våra verktyg kan hjälpa dig.

Så kan våra verktyg hjälpa dig

Vår analysplattform innebär en enda smidig ingång till digitala stödtjänster som hjälper dig i arbetet med att få nöjdare kunder. Hela plattformen är responsiv vilket möjliggör analyser och arbete från mobila plattformar. Vi visar gärna en demo!